Jordbävningen i Nepal, insamling akuthjälp

Tukis nepalesiska talesperson Ram Sapkota har just lämnat vittnesmål från Jyamrung. Tillsammans med ett team av trekingpersonal startade han den mödosamma färden från Kathmandu mot hembyn på Himalayas sydsluttning.

Tuki Nepal på plats i Jyamrung!

Tukis nepalesiska talesperson Ram Sapkota har just lämnat vittnesmål från Jyamrung. Tillsammans med ett team av trekingpersonal startade han

den mödosamma färden från Kathmandu mot hembyn på Himalayas sydsluttning.

-         Vägen var besvärlig, men farbar berättar Ram som färdades genom en landsbygd hårt drabbad av jordskalvet.

Han insåg snart att det krävdes mer förnödenheter och vände tillbaka till huvudstaden för att skaffa fram ytterligare mat och presenningar, medan hans kollegor fortsatte resan västerut.

Just nu befinner sig teamet på plats och ger följande lägesrapport från Jyamrung: Alla byns hus, inklusive mikrokraftverket, har kollapsat. Skolans byggnader har klarat sig bäst. Ur sjukstugans rasmassor har bland annat medicin grävts fram. Byns döda boskap har dessutom grävts ner i jorden för att förhindra spridningen av epidemier.

-         Just nu måste vi fram mer mat och tält som ger skydd åt byborna, säger Ram Sapkota.

Monsunregn sköljer över Jyamrungs människor som inte bara förlorat sina hem utan också sina matförråd. Under morgondagen kommer Ram att göra ett besök i byn för att koordinera hjälpinsatser och prata med invånarna i Jyamrung. Därefter blir det mycket administrativt arbete i Kathmandu. Förnödenheter ska köpas och transporter samordnas. Ram kommer även att bistå den svenska räddningsstyrkan (MSB) med att skaffa fram fordon.

När den mest akuta fasen är avklarad i Jyamrung, kommer vårt arbete att vara inriktat på att återuppbygga byn så fort som möjligt och få fart på vardagen. Snart är det tid att plantera ris och trygga skördarna som föder byn under höst och vinter.

Björn Söderberg reser till Nepal

Idag reser Tuki Nepals Björn Söderberg till Kathmandu i sällskap av den svenska räddningsstyrkan (MSB). Tillsammans med sin fru Bina, som redan är på plats i Kathmandu, ska Björn hjälpa till med att styra upp räddningsstyrkans praktiska arbete i Nepal och förmedla lokala kontakter och tolkar.

Bina har också fått kontakt med en nepalesisk organisation som förfogar över 2000 tält. Tälten är tänkt att användas i det jordbävningsdrabbade Dhadingdistriktet där bland annat Jyamrung ligger.

Pushpas barnhem förstört

Pushpa Basnet driver Nepals enda hem för barn vars fäder eller mödrar sitter i fängelse. I ungefär tio års tid har hon och hennes anställda gett skydd, värme och kärlek till nepalesiska flickor och pojkar. Barnen har dessutom fått utbildning och möjligheter att står rustade för livet när föräldrarna avtjänat sina straff.

Pushpas grundtanke är att inga barn ska behöva växa upp i ett fängelse och straffas för något som de är helt oskyldiga till.

-         Alla barn ska helt enkelt ha rätt att vara just barn! säger Pushpa.

Fram tills jordbävningen har verksamheten varit en succé. 2012 utsågs Pushpa av CNN till Hero of the year. Nu har barnhemmet i Kathmandus utkant drabbats av naturkatastrofen. Varken mamma Pushpa eller barnen har lyckligtvis skadats, men det nya barnhemmet, som skulle invigas om en månad, är totalförstört och behovet av mat och förnödenheter är stort.

Maria Öhman, som jobbat som volontär på Pushpas barnhem ECDC har startat en insamling för att bidra med akut hjälp. Läs mer om ECDC på http://ecdcnepal.org/newportal

Till sist, i allt mörker finns även ett litet ljus. Inga människoliv har krävts i Jyamrung (däremot dog en man i grannbyn Sadobate). Förödelsen är i det närmaste total. Men tillsammans har vi alla förutsättningar att se till så att byn byggs upp på nytt och att Jyamrungs människorna får tillbaka hem, boskap och möjligheter att försörja sig och överleva.

I dagsläget har 220 000 kronor kommit in som bidrag till Tuki Nepals hjälpfond för jordbävningskatastrofens offer i byn Jyamrung med omnejd. Varje skänkt krona går oavkortat till akut hjälp och återuppbyggnad. Sätt gärna in ditt bidrag på BG 5698-1673, skriv Jordbävning på inbetalningen. Eller betala direkt med kontokort via Fairenterprise.net:

http://www.fairenterprise.net/om-fair-enterprise-network/insamling-till-lokala-hjalpinsatser-efter-jordbaving-i-nepal/

Mer info: läs mer om den svenska räddningsstyrkan till Nepal här:https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Heavy-Usar-till-Nepal

 

Ram är på plats i Jyamrung!

Tukis nepalesiska talesperson Ram Sapkota har just avverkat den mödosamma färden från Kathmandu till hembyn Jyamrung i närheten av jordbävningens epicentrum. Situationen är lika illa som vi befarat.

-         Alla hus har rasat. Inga personer har dött i Jyamrung. Mycket hjälp behövs omedelbart, lyder Rams korta meddelande.

Läget är akut. Monsunregn sköljer över de hemlösa. Behovet av skydd är stort liksom tillgången på mat, medicin och filtar. Samtidigt måste det vanliga livet gå vidare. Snart är det tid att plantera ris och trygga skördarna som föder byn under höst och vinter. Även all död boskap måste bort så fort som möjligt för att förhindra epidemier.

Ram har tagit med sig så mycket tält och förnödenheter som resan tillät. Vi hoppas snart få in mer information om vilka hjälpinsatser som kan starta redan nu.

Idag ska också Tuki Nepals Björn Söderberg resa till Kathmandu i sällskap av den svenska räddningsstyrkan (MSB). Tillsammans med sin fru Bina, som redan är på plats i Kathmandu, ska Björn hjälpa till med att styra upp räddningsstyrkans praktiska arbete i Nepal och förmedla lokala kontakter och tolkar.

Till sist, i allt mörker finns även ett litet ljus. Inga människoliv har krävts i Jyamrung (däremot dog en man i grannbyn Sadobate). Förödelsen är i det närmaste total. Men tillsammans har vi alla förutsättningar att se till så att byn byggs upp på nytt och att Jyamrungs människorna får tillbaka hem, boskap och möjligheter att försörja sig och överleva.

I dagsläget har 220 000 kronor kommit in som bidrag till Tuki Nepals hjälpfond för jordbävningskatastrofens offer i byn Jyamrung med omnejd. Varje skänkt krona går oavkortat till akut hjälp och återuppbyggnad. Sätt gärna in ditt bidrag på BG 5698-1673, skriv Jordbävning på inbetalningen. Eller betala direkt med kontokort via Fairenterprise.net:

http://www.fairenterprise.net/om-fair-enterprise-network/insamling-till-lokala-hjalpinsatser-efter-jordbaving-i-nepal/

 

Mer info: läs mer om den svenska räddningsstyrkan till Nepal här:https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Heavy-Usar-till-Nepal

Pathfinder Travels
Göteborgsvägen 3 SE-443 30 Sweden
Tel: 031-707 00 80 Fax: 031-15 34 46
Spiro Kommunikation