bildstartsida5

LEADERSHIP ADVENTURES

Leadership Adventures vill medverka till ett hållbart ledarskap. Du fyller på med ny livsenergi och skaparkraft. Kombinationen av att utveckla ditt personliga ledarskap tillsammans med fysisk aktivitet och spektakulära vyer gör dagarna till något extra.

Vi erbjuder reflektion, perspektiv, inspiration, vandring och tankar i det fria. Med fokus på det personliga ledarskapet och Mindfulness låter vi tanken expandera. Vi samskapar, delar insikter och upplevelser.

Leadership Adventures vill ge dig modet att utmana gamla mönster för att skapa nya tankebanor och infallsvinklar. En arena högt upp i bergsmassiven där vi diskuterar ledarskap som tar oss bortom personliga ambitioner.

Leadership Adventures syftar till att stärka det personliga ledarskapet och bidra till medvetenhet om hur tankemönster, värderingar och drivkrafter påverkar rollen som ledare. 

Jag vill dela min erfarenhet av ledarskap, motivera morgondagens ledare att utveckla ett liv i balans och dessutom förmedla min kärlek till naturen. Leadership Adventures önskar medverka till ökad medvetenhet, mänskligt växande och bidra till en helhetssyn och ett hållbart ledarskap. 

Christina Stenberg. 

Christina3Resorna leds av Christina Stenberg i egenskap av processledare och diplomerad Mindfulnessinstruktör. Christina är en erfaren entreprenör och har tidigare arbetat som VD, ledarskapskonsult, projektledare, internationell marknadsförare, exportkonsult, utbildare, mentor och fascilitator. Hon har hög kompetensnivå inom strategisk marknadsföring och erfarenhet av att leda innovationsprojekt utifrån kundperspektiv. Christina vill dela sin erfarenhet av ledarskap, besjälad av personlig utveckling och mänskligt växande och bidra till ett hållbart ledarskap. 

På nolltid dök gruppen ner i de väsentliga frågorna kring sin personliga utveckling. Christina Stenberg som processledare vägledde oss med fingertoppskänsla. Hon gav oss mycket utrymme för egna tankar – ovant men nyttigt.

Maria Losman, VD Ecoplan AB. Februari 2015

Leadership Adventures sjösattes hösten 2014 och sedan våren 2015 arrangerar Christina Reflektionsvandringar för ledare, en kombination av ledarutveckling, Mindfulness och fysisk aktivitet. Nu tar hon steget vidare med Pathfinder Travels och erbjuder resor till olika vandringsområden. Detta erbjuder vi:

Höga Atlas, Marocko, vandra med Mindfulness

Franska Pyrenéerna, vandra med mindfulness

Mont Blanc massivet, vandra med mindfulness

Mindfulness

Mindfulness är ett av de mest effektiva verktygen vid stress, motgångar och livets utmaningar. Ett värdefullt redskap vid all personlig utveckling.

DEFINITION MINDFULNESS – MEDVETEN NÄRVARO

Grundare professor emeritus Jon Kabat-Zinn, USA. Startade 1979 ett Medical Center, University of Massachussetts. Mindfulness är att vara uppmärksam på ett särskilt sätt med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Ger ökad klarhet. All praktisk träning utgår från evidensbaserad forskning.

Läkare Ola Schenström, utbildad av Jon Kabat-Zinn, är grundare av Sveriges största Mindfulness organisation www.mindfulnesscenter.se

Christina utbildad och diplomerad Mindfulnessinstruktör via Mindfulnesscenter.  

SYFTE

Ökad förmåga att fokusera, minskad stress, förbättrad återhämtning, utvecklad självinsikt, ökad tillit, ökad förmåga visa medkänsla. Dagens neurovetenskap visar att det även leder till ökad produktivitet, effektivitet och kreativitet. 

Mindfulness handlar om uppmärksamt observerande utan att döma. 

Mindfulness praktiseras sedan länge inom vård och psykoterapi. Intresset för Mindfulness inom skola och idrott ökar snabbt och är också i näringslivet på stark frammarsch. 

Forskningsresultat på www.mindfulexperience.org

Pathfinder Travels
Göteborgsvägen 3 SE-443 30 Sweden
Tel: 031-707 00 80 Fax: 031-15 34 46
Spiro Kommunikation