SetWidth2500 IMG 5443 red webb

Vårt sätt att resa

Vårt stora intresse för naturen sätter sin prägel på alla våra resor, från vandringar till skidresor och familjeresor.

Gruppstorlek

Vi är i regel mellan åtta och tolv gäster på våra ordinarie resor. På skidbestignings- eller toppbestigningsresorna är vi ibland som mest sex personer. Våra gäster och vi själva anser att små grupper ger större upplevelser och högre kvalitet. Tänk på detta när du jämför oss med andra aktörer!

Vem kan åka med?

Alla våra resor kräver fysisk ansträngning. Du måste inte vara en topptränad atlet för att delta, men du behöver vara i någorlunda kondition då de flesta av resorna inbegriper relativt hög fysisk aktivitet.

Du måste inte vara en topptränad atlet för att delta, men du behöver vara i någorlunda kondition då de flesta av resorna inbegriper relativt hög fysisk aktivitet

Många av turerna kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, faktorer som hastigt skiftande väder, höjdproblematik, kulturella skillnader och fattigdom är bara några exempel. Som resenär måste du också vara beredd på att anpassa dig till lokala regler och normer vad gäller klädsel, uppträdande och sedvänjor.

Våra guider och färdledare

Gemensamt för alla våra guider är att de besitter djupa kunskaper om sina resmål och att de själva varit delaktiga i skapandet av resan och har gedigen erfarenhet från respektive resmål för att kunna ge dig ett så stort utbyte som möjligt av din resa. Läs mer om våra guider här. Våra resor leds för det mesta av en svensk färdledare som, även de, är delaktiga i skapandet av arrangemangen. Vill du komma i direktkontakt med någon av våra guider eller färdledare? Hör av dig till oss så förmedlar vi.

Gradering

För att underlätta i valet av resmål har vi skapat en graderingsmodell som ger dig en fingervisning om vilka resor som skulle kunna passa dig bäst. Läs om våra graderingar här!

Våra priser

Vi försöker alltid inkludera så mycket som möjligt i våra resor, erbjuda erfarna guider och en hög service. Om du jämför våra priser med andra så glöm inte våra höga krav på guider och färdledare. Flygresa, lokala transporter, mat och logi är i regel även inkluderade i priset och, sist men inte minst, våra grupper är nästan aldrig större än 12 personer. Vad som ingår i resans pris kan du läsa under respektive resmål. Prisbilden kan komma att ändras i och med förändring av skatter, flygpriser och valutakurser.

Våra gäster och vi själva anser att små grupper ger större upplevelser och högre kvalitet. Tänk på detta när du jämför oss med andra aktörer!

Säkerhet

Våra resor till berg och snö kännetecknas av såväl hög kvalitet som högt säkerhetstänkande. Genom att använda professionella, certifierade guider kan vi med gott samvete sälja våra resor och ge våra resenärer en angenäm naturupplevelse där vi minimerar eventuella risker. Vi ställer krav på våra resenärer och våra resenärer ställer krav på oss. På de resor där vi har UIAGM-certifierade bergsguider kan guidens omdöme och kompetens innebära skillnaden mellan liv och död. På samma sätt som vi kan vara flexibla utanför bergen så gäller det motsatta då vi vistas i dem. Det är då guidens ord som gäller och utrymme för individuell flexibilitet finns inte. Vi kräver därför att våra resenärer rättar sig efter de direktiv som guiden ger, både för egen och gruppens gemensamma säkerhet.

Om du inte redan äger eller har möjlighet att låna eventuell nödvändig utrustning kan vi hjälpa dig att hyra.

På våra snöäventyr måste du ta med dig följande säkerhetsutrustning: lavinsändare (tranceiver), spade och lavinsond. Om du inte redan äger eller har möjlighet att låna denna utrustning kan vi hjälpa dig att hyra. En obligatorisk grundkurs i handhavande arrangeras av våra guider vid varje resa för att ge dig nödvändiga förutsättningar att vid behov hantera din och andras säkerhetsutrustning.

Certifierad bergsguide

På Svenska Bergsguideorganisationens hemsida, www.sbo.nu, finner du information om vilka färdigheter en internationellt auktoriserad bergsguide har och varför man bör använda sig av deras kompetens.

Bokning och betalning

Att boka en resa med oss är enkelt. Läs här för tillvägagångssätt vad gäller bokning respektive avbokning.

I regel skall resan vara fullbokad för att den skall kunna genomföras. Om resan skulle behöva ställas in eller på annat sätt förändras, meddelas resenären senast 40 dagar före avresa. Resevillkor Resevillkoren måste du läsa, de ingår som en del i reseavtalet.

Reseförsäkring

Vi råder dig att teckna en försäkring med full skadetäckning och utan självrisk redan vid bokningstillfället. Även om du har hemförsäkring, i vilken reseskydd ingår, är det inte säkert att du har fullgott skydd. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om reseförsäkringen täcker skidresor. Begär intyg från polis vid skadefall och läkarintyg när det gäller sjukdom eller olycksfall. Pathfinder Travels hjälper dig med detta på plats om så skulle behövas. Intygen behövs för skaderegleringen med ditt försäkringsbolag. Observera att reseförsäkringen faller under ditt ansvar och inte researrangörens. Om du är gravid ber vi dig tänka på de speciella regler som gäller vid både flygresa och försäkring.

Visum och pass

För en del av våra destinationer kan visum vara nödvändigt. För inresa i vissa länder kan visum krävas för icke-svenska medborgare. Även för svenska medborgare födda i annat land kan avvikande regler gälla. Kontrollera detta med respektive lands ambassad. Pathfinder Travels ansvarar inte för följderna av att en resenär saknar visum.

Är du osäker på bestämmelserna för giltighetstiden gällande ett specifikt resmål; kontakta det aktuella landets ambassad.

Kontrollera även giltighetstiden för ditt pass, vissa länder kräver att ditt pass är giltigt ytterligare 6–12 månader utöver vistelsen i landet. Är ditt pass på gränsen till att gå ut, råder vi dig att skaffa ett nytt. Är du osäker på bestämmelserna för giltighetstiden gällande ett specifikt resmål; kontakta det aktuella landets ambassad.

Vaccinationer

För information om eventuella vaccinationer ber vi er kontakta vaccinations/vårdcentral i er hemort.

Samling

Ibland anländer deltagare med olika typer av förbindelser och från olika håll. Detta kan medföra viss väntetid på den gemensamma samlingsplatsen. I de fall väntetiden blir för lång brukar vi kunna ordna flera upphämtningstillfällen. Du blir informerad om vad som gäller just din bokning innan avresa.

Fordon

Under våra resor använder vi oss av olika typer av fortskaffningsmedel. Ibland inhyrd taxi eller minibuss, ibland lokalbussar eller tåg.

Övernattningar

I städer bor vi i dubbel- eller flerbäddsrum. De hotell/pensionat vi använder oss av är oftast tämligen enkla. Under skidbestigningar och vandringar övernattar vi vanligtvis i så kallade refuges eller hyttor. Under vandringar kan också övernattningar hos lokalbefolkning förekommer men i regel sover vi i tält.

Litteratur och kartor

Det är alltid trevligt att förbereda sig inför en resa genom att läsa om landet/länderna. Kartor över de aktuella områdena kan vara svåra, ibland rent av omöjliga, att komma över. Har du frågor angående kartor eller tips om speciallitteratur? Hör av dig till Pathfinder Travels!

Miljö & etik

För oss på Pathfinder Travels är det viktigt att försöka öka medvetenheten kring miljöfrågor samt möta de etiska utmaningar som är förknippade med internationell reseverksamhet. Resandet i sig innebär att vi påverkar andras livsmiljöer, något som både kan vara positivt och negativt. 

Vi eftersträvar alltid att samarbeta med små lokala operatörer som tar socialt och miljömässigt ansvar för sina verksamheter.

Vi eftersträvar alltid att samarbeta med små lokala operatörer som tar socialt och miljömässigt ansvar för sina verksamheter. Förhoppningen är att detta skall gynna utvecklingen i de områden vi besöker på lång sikt. Tillsammans med våra lokala partners utvärderar vi kontinuerligt vilken påverkan våra resor har på plats.

Pathfinder Travels
Göteborgsvägen 3 SE-443 30 Sweden
Tel: 031-707 00 80 Fax: 031-15 34 46
Spiro Kommunikation